Försökslän för arbetsskador

8 juni 1998

NORRBOTTEN. Norrbotten är försökslän för AMFs, Arbetsmarknadsförsäkringar, undersökning av vilka arbetsskador som är vanligast i landstingen. Undersökningen ska pågå under två år och beröra alla anställda. Tanken är att den ska leda till förebyggande åtgärder. De fackliga organisationerna har representanter med i arbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida