Första europeiska undersökningen av vårdrelaterade infektioner

Var artonde patient på sjukhusen i Europa beräknas ha minst en vårdrelaterad infektion. Det visar den första europeiska punktprevalensundersökning som någonsin gjorts.

I den rapport som ECDC, Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, presenterar i dag finns uppgifter om de vanligaste rapporterade vårdrelaterade infektionerna, och de mikroorganismer som är involverade, hur ofta och på vilka indikationer som antimikrobiella läkemedel används för att behandla infektionerna och indikatorer för strukturerad infektionskontroll.

Den europeiska smittskyddsmyndigheten uppskattar att omkring 80 000 patienter på de europeiska sjukhusen har minst en vårdrelaterad infektion en viss dag, det är var artonde patient. Enligt ECDC:s direktor Marc Sprenger, blir det 3,2 miljoner patienter per år.

Mer än var tredje patient, över 400 000 patienter, får minst ett antimikrobiellt läkemedel. Vårdrelaterade infektioner är vanligast bland patienter på intensivvårdsavdelningar där 19,5 procent av patienterna var drabbade. 

Omkring 1 200 sjukhus i 30 europeiska länder har deltagit i mätningen. Det gör undersökningen till den mest omfattande databasen hittills över vårdrelaterade infektioner och antmikrobiell användning på europeiska akutsjukhus.

Från Sverige deltog Capio S:t Görans sjukhus och sjukhusen i Mora, Norrtälje och Södertälje i mätningen. Förutom som rapport finns undersökningen också tillgänglig i en interaktiv databas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida