Första kullen med verktyg för att ge psykologisk första hjälp

Första kullen med verktyg för att ge psykologisk första hjälp
Sedan i höstas är psykologisk första hjälp ett nytt ämne på Röda korsets högskola, där Susanna Persson, Emelie Sarenmalm, Fredrik Johansson och Viktoria Friis läser sjuksköterskeprogrammet. Foto: Jenny Kallin

Snart går de första färdiga sjuksköterskorna ut från Röda korsets högskola med fördjupad kunskap om människor i kris.

2 april 2014

Trots att bemötande går som en röd tråd genom hela sjuksköterskeutbildningen behövs det nya ämnet, tycker studenterna i avgångsklassen vid Röda korsets högskola i Stockholm.

– Det här är inget nytt. Sjuksköterskor har alltid jobbat med bemötande. Men det är jättebra att få mer redskap för det, säger Emelie Sarenmalm.
Studenterna examineras via ett rollspel och stämningen i rummet är tät och koncentrerad. De har fått 20 minuter på sig att förbereda scenariot där de i handling får visa att de har förstått det verktyg de ska använda.

Evidensbaserat
För psykologisk första hjälp är ett evidensbaserat verktyg för det första mötet med människor i kris. Det började användas av svenska krisstödjare efter tsunamikatastrofen för tio år sedan och har nu arbetats om för att passa sjuksköterskeprogrammet.

Klara balansgången
Studenterna får praktisk och konkret kunskap om hur människor i olika åldrar och med olika bakgrund kan reagera vid en traumatisk händelse och hur en sjuksköterska kan agera för att ge så bra och personligt anpassat stöd som möjligt. Allt utgår från att människor oftast klarar av svåra händelser själva, men kan behöva stöd. Bland annat handlar det om att skapa trygghet och tillit, utan att tränga sig på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida