Första professuren
i diabetesomvårdnad

 Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden
vid Uppsala universitet har beslutat att inrätta en gästprofessur i diabetesomvårdnad. Det blir den första någonsin i Europa, troligen i hela världen.

? Beskedet är glädjande. Omvårdnad vid diabetes är ett viktigt område. Med den nya professuren kan vi skapa bättre forsknings- och utvecklingsmöjligheter för diabetessjuksköterskorna. De utgör en stor och viktig grupp, säger professor Christian Berne vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Han har själv suttit med i den grupp som berett frågan om en professur i diabetesomvårdnad för fakultetsnämnden.

Professuren är treårig och bekostas till hälften av Uppsala universitet. Den andra hälften betalas av diabetessjuksköterskornas europeiska organisation ? Fend (Federation of European nurses in diabetes)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida