Första steget mot bättre kompetensutveckling

4 november 2005

En enkät till kommunens 19 sjuksköterskor, tre arbetsterapeuter och tre sjukgymnaster om deras syn på kompetensutveckling är första steget i det projekt som Hallstahammar bedriver tillsammans med Fammi och tre andra kommuner (Lerum, Lidköping och stadsdelen Högsbo i Göteborg) om kompetensutvecklingen i den kommunala vården.

– Vi har just gått igenom enkätsvaren, berättar Christina Brandt, sjuksköterska i Hallstahammar och medlem i den arbetsgrupp Fammi har bildat för ändamålet.

Bland det man har diskuterat i Hallstahammar är sjuksköterskornas attityder till kompetensutveckling och deras syn på hur arbetsgivaren tillgodoser deras krav i detta avseende.

Enkäten har redovisats för arbetsgruppen på Fammi och resultatet av den och motsvarande enkäter i de andra kommunerna ska användas för att analysera behovet av kompetensutveckling.

Projektet pågår till och med 2006. Målet är att få till stånd en bättre kompetensutveckling för legitimerad vårdpersonal i kommunerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida