Första tvisteförhandlingen om budgeten

11 januari 1999

STOCKHOLM. »Det här har så vitt jag vet aldrig hänt förr«, säger Åsa Andersson, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning, sedan avdelningen beslutat begära tvisteförhandling om den budget som den nya, borgerliga landstingsledningen beslutat om. Landstinget har inte, som man är skyldig att göra, informerat de fackliga organisationerna om innehållet i budgeten, trots att det finns mycket i den som direkt berör de anställda. »Det är tråkigt att det här sker samtidigt som vi arbetar för att Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare«, säger Åsa Andersson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida