Förstoppningen visade sig vara en brusten blindtarm

Sjuksköterskan gav den unge mannen med magsmärtor laxermedel utan att först se till att en läkare undersökte honom. När han då gick till en annan akutmottagning bedömdes att han snabbt måste opereras.

4 september 2000

Med svåra buksmärtor och förstoppning begav sig den 23-åriga mannen en sommarmorgon till akutmottagningen. Den sjuksköterska som tog emot honom uppfattade att besvären var så svåra att han inte kunde sova, och att han hade lite feber och infektion i en tand som han medicinerade mot.

Sjuksköterskan rådgjorde med distriktsläkaren som skrev ut ett recept på Laxoberaldroppar mot förstoppningen.

En timme senare uppsökte 23-åringen akutmottagningen på ett grannsjukhus. Där bedömde den undersökande läkaren att besvären berodde på att blindtarmen var inflammerad.

Den unge mannen opererades. Det visade sig att blindtarmen brustit. Efteråt tillstötte bukhinneinflammation.

Patienten anmälde både sjuksköterskan och läkaren på den första akutmottagningen till ansvarsnämnden.

Den anmälda sjuksköterskan skriver i sitt yttrande att patienten inte nämnt några direkta magsmärtor men känt sig spänd och uppkörd i magen. Han hade försökt med Microlax, men det hade inte hjälpt och patienten sa att han gjorde
vad som helst bara han fick hjälp mot besvären.

Sjuksköterskan förklarade problemen för läkaren och frågade om han inte ville se patienten. Men läkaren tyckte inte att det var nödvändigt.

Läkaren skriver att patienten inte hänvisades till honom eftersom sjuksköterskan bara uppfattade att mannen var förstoppad och inte i behov av att träffa en doktor.

Han skrev ut ett recept på Laxoberal samtidigt som han påpekade för sjuksköterskan att läkemedlet är receptfritt. Enligt läkaren var receptet tänkt som en minneslapp för 23-åringen att ta med till apoteket. Eftersom medicinen var receptfri och läkaren ansåg att patienten bara fått ett sköterskeråd så gjorde han aldrig någon journalanteckning.

Ansvarsnämnden skriver att sjuksköterskans bedömning ofta avgör det fortsatta omhändertagandet. Därför är det oerhört viktigt att sjuksköterskan kan ställa de rätta frågorna.

Det kunde uppenbarligen inte den anmälda sjuksköterskan, skriver nämnden. Men även om hon uppfattade att mannen bara led av förstoppning  borde hon – inte minst för att han kom klockan sju en lördagsmorgon – ha sett till att han blev undersökt av läkare i stället för att utgå från att hans besvär var en biverkning av medicineringen mot den infekterade tanden.

Läkaren borde själv ha undersökt patienten för att bilda sig en uppfattning om hans besvär. Han skulle också ha gjort en journalanteckning, skriver ansvarsnämnden och ger de båda anmälda var sin erinran.

Sjuksköterskan har överklagat beslutet till länsrätten (hsan 1812/99:a1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida