Fortfarande famlar allergologin i blindo

Allergi räknas i dag till en av de stora folksjukdomarna. Och liksom vid många andra folksjukdomar vet forskarna ännu inte vad som orsakar de allergiska besvären.

För hundra år sedan var allergier någonting mycket sällsynt. I dag lider uppskattningsvis tre miljoner svenskar av allergi eller annan överkänslighet. De allra flesta har lindriga symtom, men så många som 350 000?400 000 människor har måttliga till svåra besvär.

Under lång tid har nyblivna föräldrar fått råd om hur de ska göra för att undvika att deras barn ska bli allergiska eller få astma. Men råden har ofta vilat på en ganska bräcklig vetenskaplig grund.

Nu omvärderas de. Om detta och den stundtals heta debatt som uppstått kan du läsa på sidan fyra i temabilagan.

Några få allergiker lever riktigt farligt. Enligt Livsmedelsverkets statistik har elva svenska barn och unga dött till följd av födoämnesallergiska reaktioner sedan 1992. Senast i mars i år dog en 15-årig flicka sedan hon ätit en bit choklad med nötmassa i.

Förhoppningsvis kan sådana olyckor undvikas i framtiden, med bättre märkning av choklad och andra födoämnen, men också med hjälp av den nya behandlingen med anti-IgE vaccinering som nu utvecklas.

Tyvärr kvarstår problemet med omärkt lösgodis.
För 20 år sedan var det vanligt att astmatikerna åkte jojo
mellan hemmet och sjukhuset. Tack vare de moderna inhalationssteroiderna och andra mediciner är inneliggande astmatiker i dag en sällsynthet. Dödsfall i astma förekommer fortfarande men blir allt mer sällsynt.

För att patienterna ska ta sina mediciner krävs det kunnig och lyhörd personal som kan få patienterna att förstå varför de måste ta sina mediciner fastän de känner sig friska. Här spelar de sjuksköterskor som specialiserat sig på astma och allergi en nyckelroll.

Det är därför glädjande att konstatera att just utbildning av astmapatienter rankas mycket högt i Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Med de kommande riktlinjerna i handen kan du faktiskt knacka på hos din chef på vårdcentralen och begära att det inrättas en
särskild mottagning för astmatiker och att du som sjuksköterska bör få fortbildning inom området.

Enligt de nationella riktlinjerna anses det nämligen lika viktigt som att patienten får en korrekt diagnos och adekvat behandling. Ett lyft framåt för omvårdnaden, med andra ord.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida