Förtydligande

3 oktober 2008

I Vårdfackets augusti­nummer publicerades forskning av Benita G Mériaux om att barn med fetma behöver känna sig sedda. På omslaget och innehållssidorna förekom rubriker med orden feta barn, vilket är uttryck som forskaren inte vill bli förknippad med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida