Förväxlade prover

Två fosters prover blandades ihop när de skulle utredas för eventuella kromosomrubbningar.

4 oktober 2017

Moderkaksprover togs på de båda fostren samma dag på samma gynekologiska mottagning. Förväxlingen skedde när de registrerades på enheten för klinisk genetik på Karolinska universitetssjukhuset.?

Det upptäcktes då en av de gravida gjorde ett ultraljud. Könet stämde inte med fosterprovet. En liknande händelse inträffade på laboratoriet ett drygt år tidigare. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver i sitt beslut efter lex Mariaanmälan att konsekvenserna hade kunnat bli stora, men ingen enskild kritiseras. I det här fallet var båda fostren friska. ?

Maria Soller-Johansson, verksamhetschef på enheten för klinisk genetik, tycker att Ivo:s påpekande är överdrivet.??

— Om något av proverna hade visat på någon typ av sjukdom hade vi gjort nya undersökningar. Då hade misstaget upptäckts, säger hon till Vårdfokus.

?Ivo:s diarienr: 8.2-4622/2016-8.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida