»FoU-serien är en stolthet för förbundet«

— Vi behövde en stark medaktör i utgivningen av FoU-serien. Studentlitteratur har den förläggarkompetens som Vårdförbundet saknar och är därför en bra partner som vi kan förlita oss på, säger förbundsordförande Eva Fernvall.

4 februari 2002

Utgivningen av FoU-serien är viktig för förbundet och partnerskapet med Studentlitteratur gör det möjligt att ge ut bra forskningsrapporter i FoU-serien även i fortsättningen.

Vårdförbundet kan koncentrera sig på att hitta det som ska publiceras och Studentlitteratur kan sköta förläggarverksamheten.

– FoU-serien är en stolthet för oss. Ett av fundamenten till varför Vårdförbundet finns är ju att stärka medlemmarnas yrkesidentitet och yrkesstatus, säger Eva Fernvall.

– Genom att erbjuda bra litteratur tror jag att vi kan bidra till att medlemmarna blir starkare och att deras förutsättningar att utveckla sitt yrke ökar. Och det kan vi göra med en bra partner som Studentlitteratur.

Förbundet kommer även i fortsättningen att påverka utgivningen. Deltagarna i det gemensamma redaktionsrådet ska vara inspiratörer, söka efter kunskap samt ge förslag på och bedöma vad som är relevant att publicera.

Sätta kunskapen på kartan
Utgivningen av FoU-serien startade 1978, när forskningen bland Vårdförbundets medlemmar började komma igång. Intresset för att sprida den egna kunskapen var stort och många ville publicera sina resultat.

– Den spirande forskningen var ett viktigt skäl till att förbundet startade utgivningen av FoU-serien. Men det fanns också en strategisk vilja från förbundet; det var dags att sätta vår kunskap på kartan, säger Eva Fernvall.

Nå ut till fler
Nu är tiden inne för att förändra formen för utgivningen. Men Eva Fernvall vill göra ytterligare förändringar:

– Jag skulle önska att vi kunde utveckla samarbetet ytterligare. Vi har många publikationer som i dag bara når medlemskretsen. Genom samarbetet med Studentlitteratur skulle vi kunna nå ut till många fler yrkesgrupper med exempelvis skriften Patienten och professionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida