Fråga kvinnorna om barnplaner

Fråga kvinnorna om barnplaner
Malin Frögéli har fått positiva reaktioner på att ställa frågan om barn.

Med ett nytt verktyg blir det naturligt för barnmorskan att ta upp samtal om fertilitet.

Barnafödandet kryper allt längre upp i åldrarna, men många är inte medvetna om de risker det innebär och har orealistiska planer. Sedan något år rekommenderar de nationella riktlinjerna för preventivmedelsrådgivning att samtal om framtida reproduktion förs på rådgivningen. ?

Sjuksköterskan och doktoranden Jenny Stern i Uppsala har i en studie låtit barnmorskorna på Uppsala läns mottagningar arbeta med det hälsoförebyggande verktyget Reproduktiv livsplan i rådgivningen. Barnmorskan Malin Frögéli på barnmorskemottagningen Sinnligt i Uppsala var en av dem som deltog. ??

— Kvinnorna var positiva. Jag var rädd att de skulle tycka att ämnet är för personligt, men att fråga hur de såg på sin fertilitet och hur de tänkte sig framtiden blev lika naturligt som att fråga om mens och ärftliga sjukdomar, säger hon.?

Fyra barnmorskor på hennes mottagning deltog i studien. Malin Frögéli har fortsatt att ta upp ämnet, oftast med kvinnor som kommer för preventivmedel, men också vid efterkontroller och cellprovtagning.

?— Som jag förstår syftet är det att få unga kvinnor att fundera på sin fertilitet och ge dem kunskaper. Även de som inte vill ha barn behöver ta hand om sig. Det skulle kunna bli känsligt om någon är ambivalent, är singel och vill ha barn, eller om någon är väldigt ung. Jag skulle ta upp frågan ändå, fast man får använda fingertoppskänsla, säger hon. ??

Den första frågan är öppen: Vill du ha barn? Hur samtalet fortsätter beror på om kvinnan svarar ja snart, i framtiden eller nej.?

— Den som vill ha barn längre fram kanske ska försöka gå ner i vikt om hon väger för mycket, och skydda sig från sexuellt överförbara infektioner. Den som vill ha barn inom ett år kan tänka igenom hur hon dricker, att hon inte röker, och börja med folsyra. För den som inte vill ha barn är det viktigt att få kunskaper och motivation att skydda sig från oönskade graviditeter, sjukdomar och smitta, förklarar Malin Frögéli.?

Det är en forskargrupp på Uppsala universitet som tagit verktyget Reproduktiv livsplan till Sverige från USA. De har också gjort en studie om unga kvinnors upplevelse av rådgivningen. Nio av tio tyckte att barnmorskan rutinmässigt ska ta upp frågan om reproduktiva livsplaner. ?I höst införs verktyget som rutin på länets barnmorskemottagningar.

Fakta

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida