Fråga om det som är viktigt för patienten

Benartärsjukdom är en vanlig och plågsam sjukdom. Med den följer också att livet begränsas, både för den drabbade och för partnern.

8 februari 2012

Arterioskleros med förträngningar i benens artärer, benartärsjukdom, är lika vanlig hos kvinnor som hos män. Det är en plågsam sjukdom, särskilt när den har gått så långt att smärtan finns även i vila. Det som kan lindra, att gå mycket och att sluta röka, kan vara det allra svåraste.

Sjuksköterskan Louise Egberg ville lära sig mer om benartärsjukdom och förstå dem som drabbats och deras närstående. Resultatet blev en doktorsavhandling som hon försvarade i december 2011.

Sjukdomen påverkar både den som är drabbad och make/maka. Den som är sjuk måste anpassa sig till ett begränsat liv; det handlar om att hitta nya sätt att förflytta sig och att bli beroende av andra människor för att livet ska fungera. Studierna visar att vad konsekvenserna av sjukdomen betyder för den enskilde patienten beror på vad som har varit viktigt tidigare i livet. De som hade levt ett aktivt liv saknade det. Därför är det bra att fråga hur sjukdomen och dess symtom konkret påverkar den drabbade, säger Louise Egberg.

— Ofta ställer man frågor om hur lång sträcka patienten kan gå, men det är viktigt att också prata om sådant som är betydelsefullt för just den personen. Till exempel att fråga golfspelaren om vad det betyder att inte kunna spela golf längre på grund av svårigheterna att gå.

Även för den sjukes partner blir livet annorlunda. De kan båda bli tvungna att ge upp sådant som tidigare har varit självklart, som att gå på bio eller att umgås med andra. Att ta en promenad, som för en del hade varit ett sätt att umgås, blev plötsligt omöjligt.

I avhandlingen ingår även två kvantitativa studier, som visar att livskvaliteten blev bättre hos personer som genomgått ballongvidgning av förträngningar i kärlen, PTA. Effekten kvarstod ett år efter ingreppet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida