Fråga som alltid prioriteras bort

Trots att sjuksköterskor med beredskap fått en allt viktigare roll har inte facket lyckats driva igenom förbättrade villkor. I årets avtalsförhandlingar lyfter Vårdförbundet frågan igen.

2 mars 2011

Inom Vårdförbundet har beredskap kommit på tal inför i stort sett varenda avtalsförhandling. 1979 var det stora diskussioner och krav från förbundets olika avdelningar på höjd ersättning, kompensationsledighet, begränsad eller avskaffad beredskap.?

Lite har hänt med villkoren sedan dess. 2011 förs samma krav och önskemål fram som för 30 år sedan, men nu från en grupp sjuksköterskor där många har beredskap på grund av sin särskilda kompetens. Förutom att detta borde ge mer betalt är Vårdförbundets huvudlinje att all tid som en anställd står till arbetsgivarens förfogande skaräknas som arbetstid, men vara viktad. I årets avtalsförhandling, där hälsosamma arbetstider är en prioriterad fråga, har beredskap åter hamnat i fokus. Men det behöver inte betyda att det blir någon förändring.??

Cecilia Helldén, förbundsombudsman med ansvar för arbetstidsfrågor, menar att Vårdförbundets medlemmar när det väl bränner till oftast väljer pengar framför förbättrade arbetstider, därför har kraven på bättre beredskapsvillkor gång på gång runnit ut i sanden.?

— Beredskapsfrågan har inte fått det fokus den kräver, inte ens i Vårdförbundet. Det handlar om en så liten grupp som berörs, som försvunnit ur fokus när lönekraven som alla står bakom tagit över, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida