Frågar nya i yrket om framtidsvård

6 februari 2018

Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh leder arbetet med att modernisera svensk hälso- och sjukvård. Hon ser på unga och kommande medarbetare som extra viktiga i den framtida omställningen av vården. Därför har hon bjudit in bland annat Vårdförbundet Student till en framtidsworkshop som ska ge underlag i den pågående utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Fokus är en modern, jämlik, tillgänglig, effektiv vård där primärvården utnyttjas mer och bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida