Framtiden osäker på iva i Bollnäs

Situationen är ohållbar, tycker iva-personalen på Bollnäs sjukhus i brev till landstingsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.

Intensivvårdsavdelningen på Bollnäs sjukhus har för lite personal och för få sängplatser och en planerad flytt till ofunktionella lokaler i början av april oroar också.

Den personalminskning som skett på iva i Bollnäs har lett till att alla arbetspass inte går att täcka. Man har därför beslutat att låta bemanningen styra verksamheten så att antalet sängplatser varierar mellan en och fyra beroende på bemanning.

? Vi är bara två sjuksköterskor och en undersköterska per pass på iva. Just nu är vi till exempel fullt upptagna med en svårt sjuk respiratorspatient och kan inte ta emot någon mer, säger sjuksköterskan Karin Nilsson.

”Vi klarar inte verksamhetsmålen”

Iva i Bollnäs har vid flera tillfällen skickat respiratorfall och patienter som behövt tung intensivvård till Gävle och Hudiksvall. Man tar heller inte längre emot patienter från södra Hälsingland för vård efter thorax- eller neurokirurgiska operationer. De har i stället vårdats till högre kostnader i Gävle.

Efter sommaren ska dessutom iva och hjärtsjukvården vid Bollnäs sjukhus slås ihop till en enhet och åtta tjänster sparas in.

? Nu är vi 18 sjuksköterskor kvar på iva. Efter sammanslagningen blir vi 15 och då ska vi samtidigt bemanna uppvakningsavdelningen. Målet i de beslut som tagits är att Bollnäs sjukhus ska klara hela intensivvårdsbehovet ? utom den högspecialiserade vård som inte finns i här. Det klarar vi inte med totalt 15 sjuksköterskor, förklarar sjuksköterskan Sophie Johansson.

Ersättningslokalerna passar inte

Enligt Anett Frisk, Vårdförbundets företrädare i sjukhusförvaltningens medbetämmandegrupp, kommer det dock att ta ett antal månader innan iva och hjärtsjukvården kan börja samarbeta. En projektledningschef med två driftsamordnare ska driva verksamheterna tills en avdelningschef har tillsatts i januari nästa år.

Medan lokalerna byggs om för sammanslagningen ska iva inhysas i ett rum på en vårdavdelning. Det har också lett till stor oro bland personalen på iva.

? Rummen på den avdelningen är för små och inte anpassade för iva-verksamhet. Utrustningen får inte plats och lokalerna är inte anpassade, till exempel för röntgen, förklarar sjuksköterskan Sophie Johansson.

Flytten sköts fram

Först var det tänkt att flytten till den tillfälliga lokalen skulle ha skett redan den första februari, och ombyggnaden som slår ihop hjärtmedicin och iva göras i sommar. Men Vårdförbundets företrädare i sjukhusets medbestämmandegrupp fick det datumet framflyttat till den 5e april.

Via lokalradion har personalen hört att flytten kanske skjuts fram tills de planerade operationerna – som också disponerar iva-platser – stänger för sommaren i början av juni.

Hittills har dock ingen upphandling för ombyggnationen skett och bland personalen befarar man att iva kan komma att läggas ner. Farhågor som sjukhusdirektören har avfärdat.

Bygget får ta högst två månader

– Det blir ingen flytt om det inte blir någon nybyggnad. Och det får inte ta så långt tid som det var planerat från början. Max två månader i de tillfälliga lokalerna har vi på Vårdförbundet tänkt gå med på, säger Anett Frisk.

Personalen har framfört sin oro för framtiden ett antal gånger, både till sjukhusledningen, och i anmälningar till Arbetsmarknadsverket och till Socialstyrelsen, men ännu inte fått några lugnande svar.

Nästa medbestämmandemöte hålls i slutet av mars, då ska det stå klart om det blir någon ombyggnad i sommar eller ej.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida