Framtidens lab-verksamhet

7 december 1998

VÄSTERBOTTEN. Det händer en hel del inom den västerbottniska laboratorieverksamheten. Landstinget har sagt ja till ett lab-centrum i Umeå för 300 miljoner kronor, samtidigt som försök med utökad provtagning pågår på Ersboda vårdcentral
i Umeå. I slutet av oktober diskuterade Vårdförbundets lokala avdelning lab-frågorna tillsammans med företrädare från hela länet och med närvaro av Eva Fremnér, chef för lab-
verksamheten på vårdcentralerna i Östergötland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida