Framtidens vård

Framtidens vård

Patient.nu. Med världen som hälsoleverantör och internet som vårdcoach. Håkan Eriksson och Peter Majanen.?Studentlitteratur 2012,www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-07128-2

1 augusti 2012

Sverige år 2035. Varje morgon genomgår alla invånare en förkortad hälsokontroll vid badrumsbesöket. Vikten registreras av sensorer i golvet. Genom spegeln skannas ansikte och ögonbottnar, tecken på gulsot, eksem och synfel avslöjas. När personen tar i vattenkranarna registreras puls, hjärtrytm och blodtryck. Alla data sparas auto-matiskt på individens hälsokonto. Om några värden är alarmerande skickas ett varningsmeddelande till mobilen. Slutligen visar datorskärmen på kylskåpsdörren ett frukostförslag, baserat på mätvärdena i badrummet.

Den här spännande framtidsvisionen presenteras av en medicinprofessor och en framtidsforskare som har tittat på trender inom medicin, konsumtion och digital kommunikation. Ett verkar säkert, framtidens svenskar kommer att ta mer aktiv del i sin egen vård. SA

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida