Friad i alla instanser

Efter att Socialstyrelsen har tagit tillbaka sin anmälan mot sjuksköterskan på äldreboendet i Landskrona har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avskrivit ärendet.

1 september 2003

Socialstyrelsen anser inte längre att det finns någon grund för att yrka på disciplinär påföljd, varken för sjuksköterskan eller för läkaren vid äldreboendet, och har därför tagit tillbaka sin anmälan till hsan. Ansvarsnämnden prövar inte samma sak som en gång prövats i tingsrätten och kvar fanns efter den friande domen bara den del som handlade om bristande dokumentation och handledning.

I sitt yttrande till Ansvarsnämnden skriver Socialstyrelsen att underlåtenheten att dokumentera och att handleda personal i det här ärendet är så pass små fel att det inte finns grund för yrkande om disciplinär påföljd.

Sjuksköterskan i Landskrona stod från början åtalad för misshandel därför att hon inte hade varit mer aktiv i behandlingen av ett trycksår. Nu är hon friad i alla instanser. Men för henne har det varit en plågsam tid och hon kommer aldrig mer att arbeta som sjuksköterska.

Hon blev tidigt utsedd som syndabock av sin arbetsgivare och under de två år som Socialstyrelse, polis och åklagare har utrett ärendet har hon varit sjukskriven. Nyligen blev hon förtidspensionerad och en ansökan om ersättning för arbetsskada har lämnats in till försäkringskassan.

– Skönt att processen är över, men det är tråkigt att det har tagit så lång tid att konstatera att sjuksköterskan inte gjort något fel, säger Carita Fallström, jurist på Vårdförbundet och ombud för sjuksköterskan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida