Friska friårsvikarier

3 mars 2006

Att de som har valt att ta friår mår bra av sin ledighet är ingen överraskning. Det är däremot de positiva hälsoeffekterna hos deras vikarier. Forskare på Arbetslivsinstitutet, som har haft regeringens uppdrag att utvärdera hälsoeffekterna av friåret, har undersökt 1 476 friårslediga och 1 170 vikarier. De stora hälsovinsterna har gjorts bland vikarierna – särskilt bland dem som inte har varit arbetslösa länge.
www.arbetslivsinstitutet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida