Fuktiga bostäder ger ökad astmarisk

3 november 2006

Fuktiga bostäder och kraftig övervikt ökar risken för astma eller andra luftvägsbesvär visar en studie i Uppsala som läggs fram i läkaren Maria Gunnbjörnsdóttirs avhandling.
Förekomsten av astma är större bland personer som i sin bostad har haft vattenläckage, synlig mögelväxt eller fukt i golvet under det senaste året. Kraftig övervikt och sura uppstötningar ökar också risken för astma och luftvägsbesvär medan snarkning ökar risken för luftvägsbesvär men inte astma.

Avhandlingens titel: Asthma and respiratory symptoms in
Nordic countries, environmental and personal risk factors.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida