Fullt upp med mässling

Fullt upp med mässling
Neda Ghate förbereder ännu en laddning mässlingsprover som ska analyseras. Foto: Jeanette Ekberg

Sällan har de haft så mycket att göra på enheten för serologi i Göteborg som under utbrottet av mässling.

6 februari 2018

— Det har varit jättemycket jobb med de här proverna i och med att de var så många. Trots att vi bara arbetar dag har vi ofta inte kunnat gå hem förrän framåt kvällen, säger Neda Ghate.

Tillsammans med fyra andra biomedicinska analytiker på Sahlgrenska universitetssjukhusets enhet för serologi ansvarar hon för att ta emot, märka, registrera, centrifugera och fylla på den maskin i vilken själva analysen av proverna görs.

I normala fall är mässling bara ett av många virus som de analyserar. Men sedan den 10 december, då det första mässlingsfallet upptäcktes i Västra Götaland, har det varit fullt fokus på att analysera Paramyxovirus morbilli, som är det latinska namnet på mässlingsvirus. Hittills har 31 personer insjuknat under utbrottet.

I Västra Götaland pågår en inventering av vilka av de totalt 17 000 medarbetarna som är immuna. De som saknar skydd, eller som inte säkert är immuna, har i vissa fall blivit tillfälligt avstängda från jobbet och erbjudits vaccin.

Neda Ghate berättar att laboratoriet sedan utbrottets början har tagit emot 2?540 blodprover för analys av antikroppar mot sjukdomen.

I huvudsak är det två grupper som undersöks: vårdpersonal och patienter eller närstående som befunnit sig i närheten av någon som insjuknat i mässling.

Den som har haft sjukdomen eller blivit vaccinerad bär i regel på mässlingspecifika IgG-antikroppar. Av de analyser som hittills utförts har 207 personer visat sig sakna sådana. Ytterligare 230 personer har haft så låga nivåer av antikropparna att det är osäkert om de är immuna.

Hur stor andel av de negativa eller osäkra svaren som rör medarbetare finns det i dags­läget ingen statistik på. Men totalt har 17 procent, eller 437 personer, av de 2?540 som lämnat prover saknat ett fullgott skydd.

— Det är inte ett genomsnittligt urval av befolkningen som provtagits, utan framför allt de som misstänkts inte ha någon immunitet. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att så många saknar skydd, säger Hélene Englund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I samband med att en anställd, som hade vistats bland en mängd nyförlösta barn, insjuknade i mässling uppkom en debatt om att införa krav på vaccinering av vårdpersonal. Vårdförbundet har ställt sig avvisande till det. I kollektivavtalet står redan att arbetsgivaren kan kräva att den som arbetar med speciellt utsatta patientgrupper ska vara vaccinerad.

— Efter det här utbrottet tror jag att kraven på att personal ska vara vaccinerad kommer att öka. Själv tycker jag nog att de som har patientkontakt borde vara vaccinerade. Det är inte bara dig själv det drabbar utan du kan föra smittan vidare till så många andra, säger Neda Ghate.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida