Fyra sjuksköterskor strejkar i Malmö

Fyra sjuksköterskor strejkar i dag på Universitetssjukhuset i Malmö. Strejken pågår bara en dag och är en protest mot arbetsförhållandena på avdelningen.

23 augusti 2005

De fyra sjuksköterskorna, som är medlemmar i fackföreningen Syndikalisterna, protesterar mot det de anser vara dåliga arbetsförhållanden på avdelning 1 på infektionskliniken.

I den information som Syndikalisterna gått ut med talas bland annat om nedskärningar, stor personalomsättning, många långtidsvikarier, ökad vårdtyngd samt en påtvingad ny schemamodell utan övertidsersättning. I informationen sägs att arbetsledningen nonchalerat försöken till lösningar.

Strejken omfattar tre dubbelrum på den berörda avdelningen och arbetet där har satts i blockad.

Patienterna har flyttats

Någon effekt på arbetet på avdelningen syns dock inte, berättar Anna Kjällquist-Petrisi, Vårdförbundets förtroendevalda på avdelningen.

– De patienter som skulle ligga i de tre rummen flyttades redan i går över till grannavdelningen och kommer tillbaka när strejken är över i morgon, säger hon.

Anna Kjällquist-Petrisi, som företräder tio sjuksköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet, säger att hon inte känner igen syndikalisternas beskrivning av arbetsförhållandena.

– Vi anser till exempel inte att vi blivit påtvingade någon arbetstidsmodell. Den började gälla nu i maj och och vi fick fyra nya sjukskötersketjänster för att klara det nya schemat. Det är riktigt att övertidsersättningen togs bort, men vi ersätts i stället med tid. Någon diskussion om att dra ned på tjänster har inte förekommit, säger hon.

Svårt ta ställning till önskemål

Syndikalisterna begärde inför strejken strikt neutralitet från Vårdförbundets sjuksköterskor på avdelningen.

I sitt svar på deras begäran betonar Vårdförbundets ordförande i Skåne, Janet Parmvi, att förbundets medlemmar inte är skyldiga att utföra arbete som är föremål för tillåten strejk eller lovlig blockad och att Vårdförbundet vill hålla sig neutralt i andra organisationers legala konflikter.

Samtidigt skriver Janet Parmvi att det är svårt att ta ställning till neutralitetsönskemålet i det här fallet eftersom informationen från Syndikalisterna enligt henne är alltför bristfällig.

Anna Kjällquist-Petrisi säger att de syndikalistiska sjuksköterskornas önskan inte innebär något problem.

– Eftersom de sex patienterna har flyttats till den andra avdelningen utför Vårdförbundets medlemmar inte några av de strejkandes arbetsuppgifter, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida