Fysisk aktivitet minskar sjukdomsrisk

5 oktober 1998

Fysisk inaktivitet är en lika stor riskfaktor som rökning när det gäller dödlighet i bland annat hjärt- kärlsjukdom. Det sa den amerikanske forskaren Steve Blair vid ett symposium i Stockholm anordnat av Folkhälsoinstitutet och Karolinska institutets Physical Activity Research Centre.

Men man kan lätt förbättra sin situation. Den relativa risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom eller typ 2-diabetes minskar kraftigt med regelbunden motion. Det kan räcka med dagliga promenader, trädgårdsarbete, dans och att man tar trapporna i stället för hissen. Riskerna minskar ytterligare om man ökar intensiteten i aktiviteterna. Det kan handla om gympa, jogging eller någon annan konditionskrävande sport.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida