Gärna stas men inget muskelarbete

Det är muskelarbetet som gör kaliumvärdena falskt förhöjda, inte stasen. Det visar en studie av Birgitta Gren. Men trots att studien har några år på nacken är det svårt att ändra gällande provtagnings­rutiner.

11 oktober 2009

Föreställningen att stas vid provtagning påverkar kaliumvärdet är utbredd. Men Birgitta Gren, som är biomedicinsk analytiker på klinisk kemi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har i sin studie visat att det inte stämmer, vilket hon också har berättat om i en artikel i Vårdfacket 2005.

I studien fann hon att tre minuters stas inte alls påverkar kaliumvärdet. Där­emot ökade värdet 10 till 25 procent av muskel­arbete och minskade lite
men signifikant om provet stod ocentrifugerat i rumstemperatur 6 till 8 timmar.

Birgitta Gren rekommenderar därför att provet tas med stas, men utan muskelarbete. Det vill säga: be inte patienten att pumpa med handen.

Hennes argument är att då det är svårt att sticka utan stas, sticker man i stället med fin nål (vilket kan ge hemolys) och ber patienten pumpa med handen, vilket leder till att kaliumvärdet blir falskt förhöjt. För patienten kan behandling eller utebliven behandling utifrån ett felaktigt kaliumvärde vara förödande.

Föreställningen att kaliumvärdet ökar vid stas tror hon beror på att tidigare studier är gjorda med både stas och muskelarbete, och att man då har trott att det är stasen som är boven.

I Birgitta Grens studie ökade däremot både kalcium- och albuminvärdena av både muskelarbete och tre minuters stas, därför rekommenderar hon endast maximalt en minuts stas, generellt.

I kapillärt tagna prover sågs både falskt förhöjda kaliumvärden och mer hemolys trots optimala provtagningsrutiner. En liten ökning av hemolysgraden sågs i prover som stått ocentrifugerade sex till åtta timmar, men ökningen påverkade inte analysresultaten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida