Gastrit var hjärtinfarkt

En 37-årig man sökte sjukhusvård för brännande smärta bakom bröstbenet. Den sjuksköterska som tog emot honom ordinerade medel mot magkatarr. Smärtan gick inte över och två dagar senare återkom mannen till sjukhuset. Han undersöktes då av en läkare som la in honom för utredning. Den visade att 37-åringen hade fått en hjärtinfarkt.

Mannen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden. Han hade berättat detaljerat om sin enorma bröstsmärta, sina okontrollerade kräkningar, mattheten i armarna och hur han kände att det strålade smärtor upp mot halsen. Sjuksköterskan hade sagt att han var för ung för att få hjärtinfarkt.
Inga prover togs och han fick inte träffa någon läkare.
Sjuksköterskan skrev till nämnden att mannen hade fått en brännande smärta i bröstet och illamående dagen före men att den Lanzo han fått av sin far hade haft god effekt. Patienten var väldigt stressad och berättade att han drack stora mängder kaffe och att hans manager krävt att han skulle gå ner 30 kilo på mycket kort tid. Hon kände inte igen uppgifterna i mannens anmälan.

Ansvarsnämnden skriver att mannen var storrökare och överviktig och trots sin ungdom därför tillhörde den grupp patienter som är i riskzonen för kranskärlsjukdom. Sjuksköterskan tycks ha ställt diagnosen oesofagit, en diagnos som enligt nämnden inte bör ställas utan ekg-undersökning och en ingående utredning av patientens sjukhistoria.
Sjuksköterskan borde ha följt akutmottagningens pm för handläggning av bröstsmärta och låtit mannen träffa en läkare, anser nämnden och ger sjuksköterskan en erinran.
Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1973/04:B6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida