Gav råd om kritiskt sjuk på distans

Trots ett blodsockervärde på 0,4 ordinerade sjuksköterskan fortsatt tillförsel av dryck i stället för att kalla på ambulans.

Mannen led av lymfom, hjärt- och njursvikt, hade pacemaker och var insulinbehandlad diabetiker med svängande blodsockervärden. Han hade vårdats en vecka på korttidsboendet då personalen en natt upptäckte att han inte gick att väcka. ?

De kontrollerade mannens blodsockervärde som var 0,4 mmol/l, mot normala 3,5–6. Mannen fick sirap och saft och personalen rapporterade till den tjänstgörande sjuksköterskan som ha­de beredskap i hemmet. ?

Sjuksköterskan ordinerade fortsatt sockerintag och kontaktade läkare. Lä­karen – som trodde att sjuksköterskan ringde från boendet – kompletterade ordinationen med snabb blodsockerkontroll och intravenöst glukos vid utebliven effekt och ambulans-transport till sjukhus vid behov. ?

Till en början steg mannens blodsockervärde lite, men sedan blev han sämre, började rossla och fick problem med andningen. Personalen hade flera telefonkontakter med sjuksköterskan under de följande en och en halv timmarna och mitt under ett av samtalen avled patienten.??

Det är elementär baskunskap för sjuksköterskor att diabetiker vid värden under 3,5 mmol/l kan få insulinkänning och bli förvirrade och omtöcknade och att medvetslöshet inträder vid ett värde runt 1,0, skrev Socialstyrelsen som anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden. ?

Socialstyrelsen tog också upp att sjuksköterskan var timanställd, bara arbetade enstaka timmar på korttidsboendet och hade sitt ordinarie arbete inom psykiatrin. ??

Ansvarsnämnden konstaterar i sin bedömning att varken sjuksköterskan eller läkaren ifrågasatte patientens förmåga att ta emot dryck via munnen. Hypoglykemi är ett potentiellt livshotande tillstånd och sjuksköterskan borde ha förstått allvaret när hon fick besked om det låga blodsockervärdet. Hon borde ha vidtagit åtgärder, åtminstone tillkallat ambulans när hon valde att inte själv åka till boendet, skriver nämnden och ger henne en erinran.

En av nämndens ledamöter hävdar att det är förmågan att svälja dryck och inte blodsockervärdet som avgör hur en hypoglykemi ska hävas. Han anser att eftersom sjuksköterskan fick besked om att mannen kunde ta in socker via munnen var hennes agerande inte fel (hsan2008/4250:b3).?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida