Gav uppgifter till fel barns föräldrar

Fel förälder blev uppringd då en förstaklassare vägrade gå med på läkarundersökning.

Det var hälsoundersökning för förstaklassarna men en av pojkarna vägrade. Skolsköterskan ringde då upp en förälder. Hon frågade om han var pappa till en pojke som hon sa både för- och efternamn på och förklarade sedan att pojken inte hade deltagit i undersökningen men att läkaren kände till att han inte brukade vilja det.

Pappan svarade att han inte alls kände igen sonens beteende. Det tyckte skolsköterskan att föräldrarna borde göra, eftersom det var likadant på gymnastiktimmarna. Enligt lärarna ville pojken inte klä av sig och duscha med de andra barnen, berättade skolsköterskan.

Då pappan fortsatte att ifrågasätta vad han fick höra undrade skolsköterskan om föräldrarna inte bodde ihop. Hon avslutade sedan samtalet med att ge pojken tid för läkarundersökning – ihop med flickorna.

Pappan blev upprörd och ringde sin fru som i sin tur ringde upp skolsköterskan. När hon fick samma besked om sonen som pappan fått sa hon att skolsköterskan måste ha tagit fel på pojke. Skolsköterskan insåg då att hon hade blandat ihop parets son med en pojke med samma förnamn i en annan klass.

Mamman ringde upp rätt pojkes föräldrar och berättade att hon och hennes make ofrivilligt hade fått information om deras son. Skolsköterskan hade då redan ringt dem och berättat att deras son hade vägrat delta i läkarundersökningen. Men hon hade inte sagt något om sitt misstag att först ringa fel förälder.

Den mamma vars make först blev uppringd anmälde skolsköterskan till Ansvarsnämnden. En sådan här förväxling kan få allvarliga konsekvenser, skrev hon. Pojkarnas uppgifter skrevs in i varandras journaler, om föräldrarna begär ut sina barns journaler får de alltså veta saker om varandras barn.

Skolsköterskan bröt också mot tystnadsplikten. Enligt anmälaren blev pojkens riktiga mamma mycket upprörd över att skolsköterskan inte hade berättat att hon först hade ringt fel förälder. Och genom alla de i situationen onödiga uppgifter skolsköterskan dessutom berättade åsamkade hon obehag för dem som ofrivilligt fick information om ett annat pars barn.

Skolsköterskan bekräftade i sitt yttrande att anmälarens beskrivning av händelsen stämde. Men hon påpekade att det var omedvetet som hon bröt mot tystnadsplikten. Under samtalets gång var hon helt övertygad om att hon talade med rätt förälder.

Ansvarsnämnden skriver att det – förutom vissa statliga myndigheter – bara är patienten själv eller en närstående som är behörig att göra en anmälan till nämnden. Man kan därför bara ta upp den del av anmälan som rör den vård som anmälarens son har fått och som påverkat hans patientsäkerhet.

Nämnden skriver att skolsköterskan inte har kontrollerat pojkarnas identitet tillräckligt noga utan förväxlat dem. Vissa uppgifter om den andra pojken har därför förts in i anmälarens sons patientjournal. Men felen är inte tillräckligt allvarliga för att ge en disciplinpåföljd. Beslutet är inte överklagat (hsan 2005/
12:a2).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida