Gävle. Vill ge extra till sjuksköterskor

3 oktober 2012

Sjuksköterskorna på Gävle sjukhus startade ett löneuppror under våren och kräver ett lönepåslag med 2 000 kronor. Landstingsstyrelsens ord­förande har svarat att sjuksköterskornas löner är en prioriterad fråga och att ambitionen är att landstinget i budgeten för nästa år ska sätta av pengar till en extra satsning på sjuk­sköterskelöner. Hur stor den kan bli är oklart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida