»Ge barnmorskor rätt att sätta in p-stavar«

Barnmorskor har visat sig vara utmärkta som preventivmedelsrådgivare, anser Läkemedelsverket. De bör därför få sätta in p-stavar.

Ett av argumenten är att det i dag kan vara svårt för kvinnor att få tid hos en läkare för att få en p-stav insatt. Ingreppet är dessutom enkelt, enligt Viveca Odlind, som har skrivit brevet till Socialstyrelsen. P-staven läggs in subcutant under lokalbedövning och ingreppet är riskfritt.

Kerstin Belfrage på Vårdförbundet ser insättning av p-stavar som en naturlig del av barnmorskornas ordinarie arbete med rådgivning om och förskrivning av preventivmedel, som de är utbildade för.

Läkemedelsverket säger i brevet att förutsättningar för att barnmorskorna ska få sätta in p-stavar är att de genomgår ett träningsprogram som omfattar rådgivning och uppföljning av användningen av dem. De måste också få träning i att lägga ytlig anestesi och att sätta in och ta ut p-stavarna. Mottagningen ska ha utrustning för verksamheten och lokala instruktioner måste finnas, menar Läkemedelsverket. Det bör dessutom finnas en medicinskt ansvarig läkare som ser till att barnmorskorna får den träning de behöver.

? Det ska finnas en medicinskt ansvarig läkare för preventivmedelsrådgivning i dag, så det innebär inget nytt för p-stavar, säger Viveca Odlind.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida