”Ge inte de äldre läkemedel som första alternativ”

Äldre borde inte få ha fler än högst fyra läkemedel utskrivna samtidigt, anser Eva Kohl, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Täby. Hon var en av de första som framträdde när Vårdförbundets inledde sin Almedalssatsning på söndagen.

Eva Kohl pratade om sin erfarenhet av läkemedelsgenomgångar för äldre. När teamet går igenom de boendes läkemedel leder det nästan alltid till att mediciner kan tas bort och doser minskas. Därmed sjunker också läkemedelskostnaderna.

– Men egentligen borde man fråga sig om läkemedlet behövdes från början, sa Eva Kohl.

Borde ställa andra frågor

Medicin ska inte alltid vara förstahandsvalet som behandling. Den som möter en äldre människa med olika symptom kunde i stället fråga sig om det saknas bra mat, frisk luft, fysisk aktivitet och meningsfull sysselsättning, menade Eva Kohl, samtidigt som hon ändå uttryckte förståelse för att tidspressade läkare väljer mediciner som första åtgärd.

– Det är svårt och tar tid att sätta ut läkemedel som en gång ordinerats. Men det borde vara lika svårt att sätta in dem från början!

Ideologiskt färgad debatt

Under gårdagens första dag i Almedalen invigde Vårdförbundet sin ?Vårdmötesplats Visby? på en gård i centrum. Varje dag i sju dagar sker bland annat utfrågningar av representanter från riksdagspartierna. Många hade kommit för att lyssna till söndagens möte med de politiska ungdomsförbunden. När de debatterade vården blev det en starkt ideologiskt färgad debatt mellan höger och vänster där privatisering stod mot offentligt ägande.

I dag måndag fortsätter Almedalsveckan med bland annat en ?valrörelsens första sjukvårdsdebatt? där den centrala arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har samlat sjukvårdspolitiker för att definiera vårdfrågorna inför valet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida