Ge mig pengar till högre sjuksköterskelöner

Det nya moderata landstingsrådet för akutsjukvården i Stockholm får hård kritik av sjukhusdirektören på KS, som vill ha mer pengar till sjuksköterskornas löner. Men Vårdförbundets representant är föga imponerad: »De skulle lyssnat på oss för ett år sedan.«

11 januari 1999

»Du får en månad på dig att…«

Tonen är hätsk mellan Folke Schött, nyblivet landstingsråd (m) och högste politiskt ansvarige för akutsjukvården i Stockholms län landsting, och sjukhusdirektören Lars Gatenbeck vid Karolinska sjukhuset.

I en intervju i Svenska Dagbladet i november förklarade Folke Schött – under rubriken »KS akut får kort respit« – att den politiska ledningen »gett KS och direktör Lars Gatenbeck en månad på sig att rätta till det mest brådskande på akuten«.
Annars, sa Folke Schött, får vi vidta åtgärder. Uttalandet kom som en kommentar till att Yrkesinspektionen kritiserat förhållandena på KS akutmottagning. Vårdfacket skrev om de usla arbetsförhållandena på KS i nr 10/98.

Fly förbannad
Folke Schötts uttalande i intervjun fick Lars Gatenbeck att skriva brev. I brevet förklarar han att han blivit »rent ut sagt
fly förbannad« när han läst intervjun i Svenska Dagbladet – han tyckte att Folke Schötts uttalanden gick stick i stäv med den förtroendeförklaring han fått vid ett samtal dem emellan ett par dagar tidigare.

Folke Schötts svar, där han bland annat upprepar att han vill se snabba resultat och träffa KS-ledningen inom en månad (det vill säga kring det nyss timade årsskiftet) för att se vad man åstadkommit under denna månad, tillfredsställde inte Lars Gatenbeck. Han svarar i ett tre sidor långt brev.

»Du vet«, skriver Lars Gatenbeck, »att vi har väl genomtänkta, väl förankrade planer och genomför förändringar för att hantera problemen och att vi med anledning av ´akutiseringen´ forcerar och adderar en del åtgärder.« Men att problemen blivit akuta på grund av den ökade patienttillströmningen samtidigt som svår och tilltagande sjuksköterskebrist gör att varken akuten eller geriatriken kan ha alla platser öppna.

Men på KS kan man inte lösa allt av egen kraft, skriver Lars Gatenbeck och ger Folke Schött »en månad på sig att agera inom följande områden«:

lPengar – »rejäla satsningar utanför revisionspotten« – för att värna om och satsa på de duktiga och erfarna sjuksköterskorna. Samma sak för läkarna.

lMer pengar – för att ge »förutsättningar att driva det framgångsrika verksamhetsutvecklingsarbetet på KS«.

lÄnnu mer pengar – för att rätta till ersättningssystemet, där »den högspecialiserade vården är orimligt under-ersatt«, vilket enligt Lars Gatenbeck kostat KS minst 60 miljoner bara under 1998.

lOch ännu mer pengar – »den fullständigt orimliga hyressättningen« innebär enligt Lars Gatenbeck att KS betalar 50 procent högre hyra än de andra Stockholmssjukhusen, vilket kostade KS 120 miljoner extra under 1998.

Förtroendet rubbat
Lars Gatenbeck ser fram emot »snabba resultat« och att få en rapport av Folke Schött inom en månad. Lite längre ner fortsätter han:

»Som du förstår är mitt förtroende för dig rubbat, kanske inte så mycket beroende på dina olämpliga uttalanden i media, utan mer på hur du hanterade frågan trots vårt möte under måndagen, där ju förtroendefrågan var min punkt tre på agendan.«

Lisa Runeqvist är ordförande i Vårdförbundets sektion på KS. Hon är föga imponerad av Lars Gatenbecks krav på landstingsledningen.

– I oktober 1997 förklarade vi för sjukhusledningen att en stor sjuksköterskebristvar att vänta. Vi upprepade det i mars i fjol.

Det har inte givit några resultat.
Och så sent som dagen före intervjun i Svenska Dagbladet gästade Lars Gatenbeck och ytterligare två personer från sjukhusledningen sektionens höstmöte.

– Då sa de ingenting om att de har krävt mer pengar av landstinget, bara att de var beredda att kräva mer pengar till löner om det visade sig nödvändigt, säger Lisa Runeqvist.

– På våra frågor om löneläget hänvisade de bara till sjukhusets dåliga ekonomi och att lönerna inte är sämre på KS än på landstingets andra sjukhus.

Ingen handlingskraft
Lisa Runeqvist tycker att sjukhusledningen inte varit särskilt handlingskraftig. Då hade man vidtagit åtgärder redan för ett år sedan, inte väntat tills nu när krisen är akut.

Problemet är inte bara brist på pengar, hävdar hon. Divisionernas personalchefer och chefssjuksköterskor är bakbundna när sjuksköterskor kommer och begär en löneökning på 500 kronor, annars slutar de. Alla kollektivavtal måste slutas av personaldirektören (på ett sjukhus av KS storlek!).

Det borde man ändra på, och vidta andra åtgärder för att modernisera arbetsorganisationen på sjukhuset.

– I stället lägger de massor med pengar på att låta folk arbeta övertid och hyra in sjuksköterskor från uthyrningsföretag. Det om något är resursslöseri! säger Lisa Runeqvist.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida