Gemensam översyn av arbetstiderna

10 mars 1997

SKARABORG. Den lokala SHSTF-avdelningen har en längre tid påtalat problemen med arbetstiderna, bland annat kritiserat tankarna på att inrätta rotationsscheman. Avdelningen har nu fått gehör för sina synpunkter i och med att landstinget beslutat att tillsammans med avdelningen se över arbetstidsfrågorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida