Gemensamma rutiner minskade tillbuden

Tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete har infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge lyckats minimera antalet skador. Men det har inte skett över en natt.

Förr var antalet tillbud med stickskador mellan 12 och 19 per år på kliniken. De senaste tre åren har det som mest förekommit tre tillbud per år.

Av och till hade problemen med stick- och stänkskador diskuterats på kliniken. Ändå ökade antalet tillbud för varje år som gick. Först för cirka tio år sedan bestämde sig personalen för att på allvar se över arbetsmiljön, med särskilt fokus på att försöka minska antalet stick- och stänkskador.

Det som var rutin på en avdelning var ovant och krångligt för sjuksköterskorna på grannavdelningarna. När semestrarna kom och folk började täcka upp för varandra ökade därför tillbuden. Det första som gjordes var därför att införa gemensamma rutiner.

En manual skrevs och det bestämdes att chefssjuksköterskan ska informera alla nyanställda och praktikanter om vilka stickrutiner som gäller.

I dag rapporteras samtliga incidenter till arbetsledaren. Därefter sker en utredning. Varje gång ett nytt tillbud inträffar gås rutinerna igenom på arbetsplatsträffar.

– De här samtalen är viktiga. Vi måste ständigt påminna oss om att det alltid finns en risk. Visst är det ofta stressigt. Men när säkerhetstänkandet blir rutin tar det inte längre tid än någonting annat, säger Ros-Mari Liif, ställföreträdande verksamhetschef och tidigare chefssjuksköterska på kliniken.

Successivt har de traditionella nålarna ersatts av nya och väl utprovade säkerhetsprodukter.

– Det kostar naturligtvis mer, men för oss är varje medarbetares välmående viktigare än pengar. Ännu har ingen personal i svensk sjukvård drabbats av hiv på grund av en incident. Skulle det hända vore det en katastrof, inte bara för personen i fråga utan även för kliniken.

Även rutinerna för vad som ska göras om det inträffar ett tillbud med risk för blodsmitta har ändrats. Endast i undantagsfall får personalen ta prover på varandra, exempelvis vid risk för hiv under jourtid. I övrigt hänvisas samtliga fall till företagshälsovården.

– Den som riskerar att ha blivit smittad kan må väldigt dåligt till dess att svaret kommer. Såväl sexlivet som relationerna i samlivet kan påverkas negativt. Det är ingenting som man ska behöva diskutera med sina kolleger, säger Ros-Mari Liif.

Kontakt: Ros-Mari Liif, ros-mari.liif@karolinska.se

Stickrutiner ska standardiseras
Nu ska det bli ordning och reda på stickrutinerna inom sjukvården. Det internationella standardiseringsorganet, ISO, har beslutat sig för att starta ett projekt för att minska risken för stick- och skärskador. I Sverige ska Sveriges standardiseringsinstitut, SIS, tillsammans med fackliga organisationer, tillverkare och Arbetsmiljöverket ta fram rutiner och produkter som är säkra för sjukvårdspersonalen. Vårdförbundet finns representerat i den svenska arbetsgruppen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida