Gen bakom senila plack

4 november 2005

Biomedicinska analytikern Lina Emilsson har i experiment visat att genen tycks vara inblandad i den process som leder fram till senila plack.

– Jag hoppas att det kan vara en pusselbit i vår strävan att få fram en effektiv behandling mot Alzheimers, säger Lina Emilsson som nyligen disputerat på sin forskning.

Hon arbetar som forskare vid evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala. Genom att studera autopsier, hjärnvävnad från döda människor, med Alzheimers och jämföra med autopsier från friska personer har hon funnit att Alzheimerpatienternas hjärnor innehåller betydligt lägre nivåer av genen rgs4.

De senila plack som finns i hjärnan hos en dement person innehåller beta-amyloid. Det antas att amyloidet bildas på grund av en felaktig klyvning av proteinet app.

När Lina Emilsson tillfört genen rgs4 i cellinjer av neuroblastom har klyvningen av app förändrats i en av cellinjerna. Flera experiment måste göras för att konfirmera resultaten och vad som händer om genen i stället nedregleras forskar hon på just nu.

– Själva plackbildningen kan vi bara studera om vi går vidare med studier på försöksdjur, säger Lina Emilsson.

Titeln på avhandlingen är Detection of differentially expressed genes in Alzheimer’s disease: Regulator of G-protein signalling 4:A novel mediator of APP processing.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida