Genus

Andreas MarklundI hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning. 327 sidor. Boréa 2004 www.borea.nuōSBN 91-8914-030-3

9 augusti 2004

Märkligt nog, anför författaren i inledningen, har manligheten utforskats föga. Detta påstående motsägs först med konstaterandet att historien handlar om män och åter män. Men det betyder också att de på något sätt är könlösa, de är människan och allt annat är avvikelser. Författaren har gått på djupet i de äktenskapsmål som registrerats i Uppsala domkapitels liggare decennierna runt sekelskiftet 1800. Det rör sig om olika aspekter på mannens ställning i hushållet. Det handlar inte bara om hustruns skyldighet till sexuellt umgänge med mannen, utan i lika hög grad om hans skyldighet att »fullborda äktenskapet«. Att inte göra det föranledde kritik från både domstol och kyrkliga företrädare. På samma sätt kunde oförmåga att försörja familjen vara skäl nog för skilsmässa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida