Genusvetenskap

3 september 2001

Författare Margot Bengtsson
Titel Tid, rum, kön och identitet
378 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 396 kronor
ISBN-nummer: 91-4401-671-9

Under några decennier blev det kvinnliga perspektivet mer synligt och accepterat. Men i början av 1990-talet vände vinden. Motsättningarna mellan män och kvinnor, mellan gammal och ung, mellan fattig och rik skärptes igen. Varför? Författaren, som är verksam vid institutionen för psykologi i Lund, bearbetar frågan. Bland annat har hon intervjuat 340 studenter om deras uppväxterfarenheter vid 50-talets slut, 1976, 1985 och 1993 för att försöka beskriva vad kvinnofrigörelsen på 1970-talet inneburit när det gäller makt, arbete och kärlek – före och efter. Margot Bengtsson har huvudsakligen arbetat med frågor om kön och maktperspektiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida