Genväg till svensk legitimation stoppad

Katastrof eller en början på något nytt och bättre? Det råder delade meningar om Socialstyrelsens beslut att stoppa tilläggsutbildningar för utländska sjuksköterskor som vill ha svensk legitimation.

16 januari 2003

Socialstyrelsen vill inte längre stå bakom kompletterande utbildningar för utländska sjuksköterskor som kommer från länder utanför EU. Många är därför oroliga för att ingen längre kommer att ta ansvar för denna stora och efterfrågade grupp.

Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Vårdförbundet har protesterat kraftigt mot Socialstyrelsens nya hållning. Utbildningen måste få fortsätta, menar de. Men Kerstin Sjösvärd, projektledare för en av utbildningarna i Stockholm har en mer modest inställning.

 ? Jag är inte så upprörd över att Socialstyrelsen inte längre vill arbeta med kursplaner. Det är inte så viktigt vem som står bakom utbildningarna. Men jag oroar mig för att ingen kommer att ta ansvar för den här gruppen. Det behövs någon central statlig instans som tar på sig det. Socialstyrelsen har tidigare godkänt tilläggsutbildningar för omkring 90 personer, som alltså kan få legitimation utan att ta svensk högskoleexamen.

Detta för att regeringen i slutet av 90-talet ville göra ett undantag och hjälpa de många nyanlända sjuksköterskorna till arbete i Sverige. Men nu är det alltså stopp. Den nya inställningen har gjort att planerade utbildningar i Dalarna och Halland ställts in.

Men socialstyrelsen är oförstående inför kritiken.

? Ansvaret för utbildningen har aldrig legat på oss. Tilläggsutbildningen var ett undantag från reglerna, och det strider egentligen mot Socialstyrelsens förordning att godkänna dessa utbildningar, säger Gunilla Hulth-Backlund, chef över enheten för behörighets och utbildningsfrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida