Gislaved lovar bättring efter uppsägningar

De distriktssköterskor i Gislaved som sa upp sig i protest mot låga löner och bristande arbetsmiljö har återtagit sina uppsägningar.

I början av september krävde distriktssköterskorna förbättringar både när det gäller lönen och arbetsmiljön, inte minst den ökade arbetstyngd och de nya arbetsuppgifter de fått genom bristen på distriktssköterskor.

Först i december kom arbetsgivarens, landstingets, reaktion. Distriktssköterskorna blev missnöjda med svaret och hälften av dem sa upp sig ett par dagar senare.

Nu har alla återtagit sina uppsägningar. Orsaken är att landstinget lovat fylla vakanserna genom att anställa fyra sjuksköterskor som samtidigt vidareutbildar sig till distriktssköterska. För att klara både arbete och utbildning får de fyra själva lägga sina scheman.

Arbetsgivaren har också lovat att inrätta en resursenhet för att täcka korttidsfrånvaron inom primärvården, att inte lägga fler nya arbetsuppgifter på distriktssköterskorna samt att de själva får välja sin tjänstgöringsgrad.

– Det är bra att arbetsgivaren gjort det här, men det är synd att det först måste gå så långt som till uppsägningar. Det här hade kunnat ordnas på bara några veckor, säger Vårdförbundets ordförande i Jönköping, Joakim Edvardsson.

Han är kritisk till ytterligare ett löfte från arbetsgivaren: att landstinget ska satsa på primärvården i nästa löneförhandling.

– Arbetsgivaren kan inte lova något sådant. Vi är två parter i förhandlingen och en part kan inte ensidigt avge ett sådant här löfte, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida