Gjorde sin plikt– och blev stämd

En skolsköterska i Västra Götaland stämdes inför tingsrätten, anklagad för tjänstefel, sedan hon anmält misstankar om att en elev misshandlats av sin mamma.

Skolsköterskan fick tydliga signaler om att flickan, som är i tioårsåldern, misshandlades i hemmet, troligen av mamman och anmälde detta till socialnämnden i kommunen. Flickan omhändertogs en tid och en utredning genomfördes.

Sedan flickan fått återvända hem stämde föräldrarna inte bara skolsköterskan utan även en socialsekreterare samt kommunen eftersom de menade att tjänstefel begåtts. En dag för muntlig förhandling i tingsrätten sattes ut, men precis innan den dagen drog föräldrarna tillbaka sin stämning.

Inget unikt fall
– De insåg antagligen att de inte skulle komma någon vart eftersom skolsköterskan gjort exakt vad hon är skyldig att göra, säger Carl Falck, förbundsjurist på Vårdförbundet och ombud för skolsköterskan.

Det här fallet är slutfört, men situationen är inte unik för skolsköterskorna. De ställs ofta inför liknande situationer:
får genom berättelser av till exempel barnet självt eller dess kamrater kännedom om misshandel eller andra missförhållanden. Enligt socialtjänstlagen (§71, andra stycket) är de skyldiga att anmäla detta.

Den skyldigheten gäller även om det rör sig om obestyrkta och svårbedömda uppgifter.

Fel att inte anmäla
–- Jag får ganska ofta frågor från skolsköterskor när det gäller den här anmälningsskyldigheten. En del skolsköterskor vill inte anmäla utan lösa frågan på annat sätt, till exempel genom samtal med berörda. De gör det i all välmening, för att inte barnet ska komma i kläm, säger Carl Falck.

– Men det är fel. De har anmälningsskyldighet och sedan är det de sociala myndigheterna som ska sköta en eventuell utredning, inte skolsköterskan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida