Glad för pris från patienterna

2 november 2016

Sjuksköterskan och stomi­terapeuten Eva Carlsson har fått stomipriset 2016 av ILCO Tarm-uro- och stomiförbundet med motiveringen:?

”Eva Carlsson har inom omvårdnadsforskning i området stomi på ett föredömligt sätt uppmärksammat de problem som stomiopererade kan drabbas av och på så sätt förbättrat livskvalitén för många stomi­opererade . . . ”?

Hon är adjungerad lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och projektledare vid Centrum för personcentrerad vård, båda vid Göteborgs universitet. Hon ansvarar för Sveriges enda utbildning av stomiterapeuter i Göteborg.?

— Jag blev förstås väldigt glad just för att det är ett pris från patienterna. Det är de som gör att jag är kvar i vården, säger hon.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida