Glad när ?vikten ökar

Glad när ?vikten ökar
Nutrition har ingen status inom vården, konstaterar Elisabeth Hällstrand Hörnfeldt (t v). Här tillsammans med patienten Viktor Hill och undersköterskan Margareta Persson.

Kilokoll. Nu reagerar perso­nalen omedelbart om en patient inte äter. Elisabeth Hällstrand Hörnfeldts idoga kamp har gett resultat.

4 februari 2015

På kirurgavdelning 1 på Hudiksvalls sjukhus går numera patienter ibland hem något kilo tyngre än när de kom. Förut kunde de i värsta fall ligga flera dagar med dropp som knappast innehöll någon energi alls. Det fick specialistsjuksköterskan Elisabeth Hällstrand Hörnfeldt, vårdledare på avdelningen, att fundera.

?— Jag hade en idé om en enkel ordinationsmall att ha i fickan. Tillsammans med en intresserad narkosläkare utvecklade jag ett litet ordinationskort att använda patientens tre första dygn på avdelningen. ??

Sedan augusti driver de ett projekt tillsammans med en dietist och en undersköterska. Längd och vikt tas på alla patienter som kommer in och de får frågan om de har gått ner i vikt, om de kan äta som vanligt och om inte: varför? Dietisten har en självklar plats i teamet och träffar alla patienter som är, eller riskerar att bli, undernärda. ?

Kost- och vätskelistor har förbättrats, nu syns det tydligt om patienten inte har ätit något till frukost och kanske bara en halv portion till lunch, säger Elisabeth Hällstrand Hörnfeldt.?

— Vi reagerar direkt. Förut krävdes läkarordination och det tog tid, men nu sätter vi sjuksköterskor själva in näringsdropp och läkaren signerar och tar ställning till vidare ordination vid ronden nästa dag. ??

All personal är utbildad i nutrition och är införstådd med betydelsen av att ta längd och vikt, uppmärksamma kostvanor och larma sjuksköterskan när patienten inte får i sig tillräckligt. Patienter kan få fem till sex små glas med näringsdryck varje dag. Energi- och proteinrik kost är standard för alla, men portionerna ändras efter behov.?

När undersköterskan rapporterar att patienten på 9:2 har gått hem och att han hade gått upp två kilo blir Elisabeth Hällstrand Hörnfeldt väldigt glad. ?

— Medvetenheten om hur viktigt det är att patienterna får i sig näringsriktig mat finns nu hos alla på avdelningen. ?

Så här gör de:

  • Längd och vikt tas på alla och är tvingande sökord i datajournalen.
  • Alla patienter riskbedöms, dietist kopplas in vid risk för undernäring.
  • Individuell nutritionsvårdplan upprättas.
  • Rapporterar till primärvård/kommun.
  • Gör nutritionsronder två gånger i veckan.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida