Glömde kvar bukduk efter bråckoperation

Sjuksköterska varnades av ansvarsnämnden för sin oaktsamhet.

5 juni 2000

Den 73-årige mannen  opererades för ett recidivbråck i vänster ljumske. Ingreppet påbörjades laparoskopiskt men konverterades till öppen kirurgi eftersom bråcket inte var fullständigt reponibelt.

På grund av smärtor i operationsområdet och en tilltagande svullnad i vänster del av pungen gjordes en översiktsröntgen av buken. En kvarglömd bukduk misstänktes. 73-åringen opererades samma dag och en bukduk avlägsnades. Han fick sedan en infektion som dock klingade av efter behandling.

Socialstyrelsen anmälde operationssköterskan för att hon inte kontrollerat antalet operationsdukar.

Sjuksköterskan har i sitt yttrande till ansvarsnämnden medgett att hon räknat fel vid kontrollen av antalet uppräknade operationsdukar.

Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter och ger henne en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2012/99:b7).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida