Glömde stroke för bröstsmärtor

Sjukhuset saknade rutiner för patienter med flera allvarliga symtom samtidigt.?

Ambulans kallades till en patientmed symtom på stroke. Bröst-smärtor tillstötte så i stället för att köras direkt till strokeavdelningen fördes patienten till akuten.?

Det var dock inte något fel på hjärtat. I väntan på läkarundersökning blev patienten sämre och svår att få kontakt med, enligt kvinnans medföljare. Hon kände igen symtomen och befarade hjärnblödning eller hjärninfarkt. Ambulanspersonalen hade inte sagt något om en misstänkt stroke, fick hon veta, och personalen måste utgå från den triagering som de gjorde då patienten skrevs in.

?Två timmar senare fick patienten träffa en läkare och det kom fram att kvinnan hade drabbats av en stroke. Internutredningen visade att ambulanspersonalen hade klassificerat patienten som i behov av akutvård inom rimlig tid i stället för i behov av akutsjukvård direkt för ett potentiellt livshotande tillstånd, som enligt gällande riktlinjer hade varit det rätta. Då bröstsmärtorna tillkom kördes patienten till akuten. ??

Eftersom patienten sökte för två olika och mycket farliga åkommor borde hon, enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ha fått en ny bedömning på akuten när man hade uteslutit hjärtproblem.

?Det framgår av patientjournalen att sjuksköterskan visste att kvinnan sökte vård för misstänkt stroke och att hon stod på blodförtunnande läkemedel. Det förbisågs och rutinen var att omtriagering bara gjordes om något nytt uppstod. Ivo anser att vårdgivaren borde ha säkerställt omhändertagandet av patienter med flera samtidiga allvarliga symtom.

?(Diarienr 9.2-35245/2012-16)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida