Go for it!

2 september 2002

Det är synd om kvinnorna. Särskilt synd är det om kvinnor som inte bara vill vara mödrar utan yrkesarbetande mödrar.

Kvinnor i, ska vi säga, åldrarna 25 till 35 är i riskzonen för att bli gravida. Inte bra ? ur ett arbetsgivarperspektiv. Fråga JämO får ni höra. Dit ringer fler och fler kvinnor som inte kommer i fråga för ett jobb därför att de är gravida ? eller för att de riskerar att bli det.

Graviditet leder till barn, leder till föräldraledighet, leder till frånvaro för vård av sjukt barn. Och vi talar fortfarande kvinnor här. För ni har väl läst att tco i sin undersökning av arbete och föräldraskap funnit att det för män är ett klart karriärplus att vara far. Så länge de inte tar ut någon föräldraledighet. Men det gör de nästan aldrig heller.

Med misstänksamma ögon ser alltså arbetsgivarna på kvinnor i fertil ålder. Ganska misstänksamma är de fram tills dess att vi når 45-årsåldern. För det är väl ungefär så länge vi har småbarn, eller åtminstone barn som tarvar viss tillsyn.

Men sedan! Sedan har vi omkring tio år på oss att fullt ut ägna oss åt karriären. (För det vet ju var och en, att vid 55+ hjälper det inte ens att vara man för att anses attraktiv på arbetsmarknaden.) Livserfarna ? och fortfarande relativt obrutna av ålder. Vilken arbetsgivare som helst borde ta skutt av glädje vid tanken på att få räkna oss till sina anställda.

Trodde jag. Tills redaktionen fick en inbjudan till pressfrukost.
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap lockade med macka, kaffe och rubriken: Bör arbetsgivare visa mer hänsyn till kvinnor under övergångsåren? Nej! Där rök de tio åren på topp också. Kvinnan fortsätter att snärjas av sin cykel. I klimakteriet är hon så skör att särskilda arbetsmarknadsåtgärder måste vidtas. Hur lockande är det för en arbetsgivare?

Nu visade det sig att kvinnor i åldern 45 till 55 visserligen befinner sig i en känslig period, men ? sa forskaren ? det beror mer på stress, höga krav och brist på inflytande, än på östrogenbrist.

Lägre arbetstempo och inflytelserika poster är kanske för mycket att hoppas på. Återstår då att sätta sitt hopp till våra unga medsystrar. Därför: ni kvinnor i 22-  till 25-årsåldern, passa på! Det är nu ni verkligen har chansen att göra karriär. Go for it!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida