God hygien skrivs in i lagen

31 mars 2006

Från och med den 1 juli i år ska vården enligt lagen vara av god hygienisk standard. Riksdagen beslutade nämligen i mitten av mars att föra in den bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen.

Lagändringen ingår i en strategi mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar. I den strategi som riksdagen sa ja till sägs också:

  • Socialstyrelsen ska inventera antibiotikaanvändningen inom öppen- och slutenvården.
  • Smittskyddsinstitutet ska se över övervakningen av antibiotikaresistens och antibiotikaförskrivning.
  • Läkemedelsverket ska kartlägga miljöeffekterna av antibiotikaanvändningen.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida