God stämning fick Petra att söka jobbet

Det var den goda atmosfären på Östras akutmottagning som fick Petra Tärnhamn att ta jobbet. Personalen log och hälsade henne välkommen redan när hon gick på rundvandring under anställningsintervjun. Men för bara något år sedan hade akuten svårt att få personal.

? Första intrycket betyder oerhört mycket, säger Petra Tärnhamn, när hon hälsar välkommen till sin nya arbetsplats i Göteborg.

Petra, som flyttat från Stockholm till Göteborg, sökte jobb på flera ställen innan hon fastnade för Östra sjukhusets akutavdelning. Hon uppskattade att Östra erbjöd kompetensutveckling på betald arbetstid och blev imponerad av att de har en vårdlärare som ger introduktion.

? Klart att man måste marknadsföra sig och beskriva sin arbetsplats positivt, menar vårdenhetschefen Ulrika Landahl, när hon tar emot i sitt ljusa hörnrum på Östra sjukhusets akutmottagning. Kanske är många väl uppriktiga om sina problem. I dag vet sjuksköterskor att de kan välja och vraka bland jobben. Vem väljer då en arbetsplats där alla gnäller?

Sedan flera år har inte bara vanliga vårdavdelningar svårt att locka erfarna sjuksköterskor. Till och med akutmottagningar, som är attraktiva arbetsplatser bland sjuksköterskor, har det besvärligt.

Ser ut att ordna sig
På Östra sjukhusets akutmottagning fick man anlita bemanningsföretag förra sommaren för att personalen skulle få sin semester. De har även haft problem med att få sökande till fasta tjänster. Först nu, efter en intensiv höst, har Östra anställt de fem sjuksköterskor som saknades på natten. Även bemanningen dagtid ser ut att ordna sig. Sedan i januari har tre sjuksköterskor fått jobb och ytterligare tre har varit på anställningsintervju.

? Jag hoppas att de tackar ja, säger Ulrika Landahl, då får vi den marginal vi behöver.

Akuten har fortfarande överbeläggningar och platsbrist på vårdavdelningarna liksom många andra akutmottagningar. Och de behöver fortfarande köpa in nattpass från bemanningsföretag. Men trots att Östra inte är ett litet sjukhus blir den anställde ändå sedd, argumenterar Ulrika Landahl.

Personalen har en schemalagd arbetstidsförkortning med 7,75 timmar på fem veckor. Tiden ska redovisas och användas för arbetsplatsträffar, friskvård eller förkovran. Här finns individuella scheman och lön efter poängmodellen. Förra våren låg sjukskrivningsstatistiken på åtta procent, nu har den minskat till sex procent.

Exakt vad som förändrats, vet hon inte, men tror att det beror på atmosfären de har på akuten.

? Jobbar man på ett ställe måste man tänka positivt. Man måste försöka tro på verksamheten, både som anställd och chef.

Sexton nyanställningar
Även akuten på Uppsala Akademiska sjukhus behöver fler sjuksköterskor. När de flyttade in i nya lokaler i januari slutade flera erfarna sjuksköterskor och samtidigt utökades personalstyrkan. Akuten fick budget till sexton nyanställningar.

? Sexton erfarna sjuksköterskor hittar man inte i en handvändning, säger vårdenhetschefen Elisabet Karlsten. Men jag tycker inte att det är något problem, utan upplever att det finns ett intresse för tjänsterna.

I dag har hon fem nya sjuksköterskor på introduktion och före sommaren kommer tre till. Hon har gott hopp om att de resterande åtta ska finnas på plats innan året är slut. Men en skillnad mot tidigare är att personalen har en annan inställning till arbetet.

? 70-talisterna rör på sig och det har inte vi vant oss vid, säger Elisabeth Karlsten.

? När jag tycker att de efter två år kommit in i jobbet, säger de »nu kan jag det här« och slutar.

Hon vet inte riktigt vad som ska till för att få dem att stanna. Att akuten har en egen arbetstidsmodell och schemalagd studietid var sjätte vecka räcker tydligen inte.

? Hade man givit personalen högre lön, kanske några av de erfarna hade stannat, säger Carina Rosenberg, sjuksköterska och fackligt aktiv på akuten. 

Nu gick flera av hennes kolleger till bemanningsföretaget
Vesam där de fick 10 000 kronor mer i månaden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida