Goda resultat med inopererad elektrod

Inopererade elektroder kan komma att bli nästa steg i behandlingen av patienter med överaktiv blåsa och kronisk retention. Ny svensk forskning visar på goda resultat.

2 september 2002

Som första sjukhus i Skandinavien har urologer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg undersökt om inopererade elektroder hjälper patienter med överaktiv blåsa eller kronisk retention. Studien visar att båda patienttyperna får god hjälp av elektrostimuleringen, trots att deras problem är helt motsatta.

? Resultaten hittills ser lovande ut, säger urolog Magnus Fall. Med en fungerande stimulator slipper patienterna helt läckage eller har mindre problem jämfört med tidigare. De kan leva ett normalt liv.

Gammal metod
Ytlig elektrostimulering har använts länge både i Sverige och internationellt, på patienter med urinläckage. Metoden ger effekt också på övriga blandformer av inkontinens. Under behandlingen placeras yttre elektroder i vagina, på penis och/eller analt. I flera studier finns goda resultat dokumenterade.

I den nya studien ville forskarna undersöka om inopererade elektroder har lika god effekt. Fördelarna med inopererade elektroder är att behandlingen är mer bekväm för patienten, som inte behöver engagera sig i att använda en yttre utrustning eller komma till sjukhus för behandling. Nackdelarna är att behandlingen är dyr, tekniskt komplicerad och att batterierna i stimulatorn så småningom tar slut och måste bytas genom en ny, mindre operation.

Under lokalbedövning förs elektroder in i korsryggen genom bäckenbenets hål, S3 och S4 (liknande metod som vid anal inkontinens, se sidan 4?5). Elektroderna kopplas till en pacemakerliknande stimulator som opereras in under huden. Genom elektriska impulser stimuleras bäckenets nerver. De påverkar blåsans och urinrörets funktion så att patienten kan hålla tätt. Eller, som vid kronisk retention, helt kan tömma blåsan.

Trettio testades
Studien inleddes med en test av hur 30 patienter svarade på en behandling med yttre elektroder. De hade i genomsnitt tolv års besvär. Hos 20 av patienterna lyckades inte testen tekniskt eller också blev symtomlindringen inte tillräcklig. Resterande tio valdes ut för operation. Nio stycken har levt med inopererade elektroder mellan ett och sex år.

Verkan höll i sig
Den tionde personen var en kvinna med kronisk retention. Även hon var tänkt att ingå i studien eftersom hon fick lindring med teststimulering. Men helt oväntat höll verkan i sig. Ännu tre år efter elektrostimuleringen klarar hon sig utan operation.

Metoden används på patienter där medicineringen inte räcker eller i kombination med läkemedel. Den kan inte användas av patienter med pacemaker.

Metoden förutsätter en aktiv och intresserad patient, eftersom hon själv, tillsammans med läkaren, justerar impulskraften från stimulatorn efter sina upplevelser av hur blåsan fungerar. Det är alltså ingen metod för exempelvis senila patienter.

LÄSTIPS
Edlund C med flera: First Scandinavian experience of electrical sacral nerve stimulation in the treatment of the overactive bladder. Scandinavian journal of urology and nephrology 2000; 34:366-376

van Kerrebroeck P E: The role of electrical stimulation in voidingdysfunction. European urology 1998; 1:27?30

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida