Goda villkor ger god vård

Goda villkor ger god vård
Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

RN4cast gör sambandet klart mellan säker vård och sjuksköterskors kunskap och arbetsbelastning. Studien är ett viktigt redskap för att kunna förbättra både vård och villkor.

2 april 2014

Den allt större arbetsbörda som läggs på sjuksköterskor är ett mycket stort problem. Det sätter i gång en ond cirkel där erfarna yrkesutövare slutar på grund av att de inte känner att deras kunskaper respekteras och används, samtidigt som nya i yrket slutar för att de blir utbrända.?RN4cast är den största studien som någonsin gjorts av hur sjuksköterskors arbetsvillkor påverkar patientsäkerheten. Forskarna har granskat hur många som överlevt operationer på 300 sjukhus och jämfört statistiken med sjukskö­terskornas utbildning och arbetsbörda. Över 420 000 patienter vid 300 sjukhus i nio olika europeiska länder ingår. ?

Studien visar på den stora betydelsen av sjuksköterskans kunskapsnivå och vilken inverkan en ökad arbetsbelastning har på patientsäker­heten. Det är sjuksköterskan som med sin omvårdnadskunskap och övervakning kan upptäcka när patientens tillstånd förändras. När en sjuksköterska har ansvar för allt för många patienter finns varken tid eller andra förutsättningar för att sjuksköterskans kunskap ska kunna användas fullt ut.

??För varje ytterligare patient som en sjuksköterska ansvarar för ökar sannolikheten för dödsfall inom 30 dagar med sju procent. Samtidigt minskar risken för dödsfall när fler sjuksköterskor har akademisk examen.?

Tidigare har forskning i bland annat USA visat på dessa samband, men nu finns alltså svenska och europeiska forskningsresultat. Det går inte längre för vårdens beslutsfattare att vifta bort fakta med ursäkten att ”det som gäller i USA gäller inte i Sverige”.

?Frågan om vårdens kompetensförsörjning är nummer ett i Vårdförbundets valarbete. RN4cast ger oss ännu mer kött på benen i vår argumentation. Det är hög tid att sätta in åtgärder för att kunna mota den brist som redan finns när det gäller bland annat specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

?Det behövs både snabba och mer långsiktiga satsningar för att kunna upprätthålla en bra kunskapsnivå i vården. Rimliga villkor med en högre lön, bättre arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider — det är hygienfaktorer för att locka fler till yrkena och för att få fler att stanna kvar.

Professor Linda Aiken från USA är en av forskarna bakom studien. Jag är mycket glad att kunna välkomna henne som gästtalare på Vårdförbundets kongress tisdagen den 6 maj kl 15.30. Du kommer att kunna ta del av Linda Aikens föredrag via webbsändning på vardforbundet.se.

Ur min agenda i april

4: Deltar vid Moderatkvinnornas seminarium om kvinnors hälsa och att göra vård- och omsorgssektorn mer attraktiv som arbetsplats
9-10: Förbundsråd
Påsk: Semester i Portugal
24: Möte med SBU
25: Förbundsstyrelsen har digitalt möte för förberedelser inför kongressen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida