Göinge. Drog in flex utan att prata med medarbetarna

Tvärtemot gällande lokalt avtal drog kommunen in flextimmar utan att först ha pratat med de berörda.?

7 november 2012

Maxgräns Det hände för åtta sjukvårdsanställda i Göinge som överskred gränsen för hur mycket flextid man får ha.?

En av de drabbade är sjuksköterskan Anneli Jonsson, förtroendevald i Vårdförbundet.?

— En anledning till att förbundet skrev under avtalet var att arbetsgivaren inte längre gavs möjlighet att dra bort överstigande timmar utan att kommunicera med oss anställda, säger hon.

Ombudsmannen Joakim Arnsberger har beslutat att driva frågan till en lokal tvist mellan Vårdförbundet och Göinge kommun.?

— Vi ville ha tydliga skrivningar som gör det svårt att förlora inarbetad tid. Många av våra medlemmar har svårt att få övertid godkänd. Det gör att de lägger tiden på flexen i stället — vilket leder till att det blir för många timmar där, som är svåra att ta ut, säger han.?

Nyligen sa Vårdförbundet i Östergötland upp flextidsavtalet med Linköpings kommun på grund av missnöje med hur det tolkades av arbetsgivaren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida